Regulamin

Sklep Internetowy zebralight.pl działający pod adresem http://zebralight.pl jest prowadzony przez:

Listar Jan Lisiecki, ul. Majkowska 10, 62-800 Kalisz NIP 6180006561

Numer konta bankowego:

PL 56 1020 2212 0000 5102 0365 0249
Bank PKOBP Oddział 1 w KaliszuTreść niniejszego regulaminu określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym zebralight.pl a także korzystania z usług oferowanych drogą elektroniczną.

Warunki sprzedaży

 1. Ceny podane na stronie internetowej zebralight.pl są cenami zawierającymi podatek VAT i są podane w złotych polskich PLN.
 2. Ceny podane na stronie internetowej zebralight.pl nie zawierają kosztów przesyłki. Koszt wysyłki jest każdorazowo naliczany przy składaniu zamówienia.
 3. Zamówione produkty są wysyłane do kupującego po dokonaniu wpłaty na konto bankowe obejmującej wartość zamówienia oraz koszty wysyłki.


Użytkowanie produktów elektronicznych i baterii

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się produktu, jest obowiązany do oddania zużytego  sprzętu elektronicznego lub elektrycznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów.

Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.


Zwroty

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez okres 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Właściciel sklepu internetowego zebralight.pl zwraca kwotę otrzymaną od konsumenta poprzez przelew bankowy na numer rachunku bankowego wskazany przez konsumenta.
 3. Okres odstąpienia o którym mowa w pkt.1 jest dotrzymany jeśli konsument wysłał wypełnione za pośrednictwem strony internetowej zebralight.pl oświadczenie zwrotu i najpóźniej dzień po wysłaniu oświadczenia zwrotu nadał paczkę pocztową lub osobiście dostarczył produkt do siedziby właściciela sklepu internetowego zebralight.pl.
 4. Konsument pokrywa koszt zwrotu towarów.
 5. Zwracane towary winny być w stanie niezmienionym a zwłaszcza w stanie niepogorszonym i dotyczy to produktu oraz opakowania w którym produkt się znajduje. Konsument może zapoznać się z charakterem, cechami oraz sposobem funkcjonowania towaru w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru.
 6. Sklep internetowy zebralight.pl nie przewiduje prawa odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów zawieranych na odległość jeśli klient został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po wykonaniu świadczenia klient traci prawo odstąpienia od umowy.
 7. Konsument traci prawo odstąpienia od umowy każdorazowo jeśli przedmiotem świadczenia jest towar zamawiany na indywidualne zamówienie, lub jest to towar personalizowany, lub towar wykonany według specyfikacji konsumenta


Reklamacje

 1. Sklep internetowy zebralight.pl jako sprzedawca ponosi przed konsumentem odpowiedzialność za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową konsument jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o tym fakcie.
 3. Konsument jest zobowiązany dostarczyć towar do siedziby firmy na własny koszt.